Jaarcongres Fotobond afdeling Brabant Oost

logo bond

Uitnodiging voor het foto-congres  ‘Waar staan we met de fotografie’ Zaterdag 19 december, CHV Veghel

Beste fotograaf,
Fotografie is niet meer hetzelfde, de techniek verandert: smartphones zijn nu de meest gebruikte toestellen. De manier om foto’s te delen en te verspreiden is aan het veranderen, de nieuwe media hebben ook in de fotografie zijn intrede gedaan. Maar ook de beeldtaal die gebruikt wordt in de fotografie is aan verandering onderhevig. Wij zitten midden in het grootste kantelpunt van de beeldtaal sinds de uitvinding van het potlood.

Om te kijken waar we staan en welke kant de fotografie opgaat organiseert de Stuurgroep van Brabant-Oost op zaterdagmiddag 19 december een foto-congres met als onderwerp: “Waar staan we met de fotografie”.

We hebben de volgende interessante lezingen bijeengebracht, die door enthousiaste sprekers zullen worden voorgedragen. Elke van de onderstaande lezingen belicht weer een ander deel van de veranderingen in de fotografie.

De lezingen:

“De recente zichtbare geschiedenis van de Fotografie. De Fotografie zoals wij die meemaakten”
Door Tom Meerman
In subtiele stappen is de fotografie in de afgelopen pakweg 25 jaar ontworteld van haar historische tradities. We zijn in een democratische maalstroom terechtgekomen waarin het fotobeeld los kwam te staan van ambacht; niet alleen omdat we het sinds de digitalisering allemaal zelf kunnen maar vooral omdat we ons niet meer laten vertellen door anderen wie we zijn. We beginnen ons verhaal in 1986 en gaan stapsgewijs langs de ontwikkelingen en gebeurtenissen naar het nu. Kunnen fotografen nog steeds zich laten inspireren door wat de oude meesters deden? Liggen onze referenties binnen of buiten de fotografie? Wat zal de amateur doen: mee met de stroom of juist er tegen in? Eén ding is duidelijk: het is anders dan vroeger en vroeger komt niet meer terug. Na het verhaal van Tom Meerman is dat evident. Bereid u voor op beelden en ontluisteringen, maar geniet volop!
“fotokunst van vandaag en morgen”
Door Rob Agterdenbos
De fotografie van vandaag ontwikkelt zich in een snel tempo. Nieuwe technieken hebben het medium fotografie flink vooruit geholpen, maar uiteindelijk gaat het om beelden die ons moeten raken. Welke beelden zijn illustratief voor deze vooruitgang? Waar staan we nu en waar gaan we naar toe. Waar raken we andere vormen van beeldende kunst? Ook Nederlandse fotografen dragen hun steentje bij. Vrije tijdsfotografen maken een eigen ontwikkelingsproces door. Waar zien we de verschillen en hoe gaat dat verder? Wie doen er mee en met wat voor soort fotografie? En waar sta jij met je fotografie? Wat wil je eigenlijk zelf met je fotografie? Een inleiding met analyses maar ook met actuele foto’s van profs en van amateurs. Foto’s van vandaag en een vooruitblik op de foto’s van morgen.

“De Toekomst van de fotografie”
Door Jeroen Horlings
Fotografie is op technologisch vlak ontzettend in beweging. We fotograferen meer dan ooit tevoren, maar steeds vaker met smartphones in plaats van een ‘echte’ camera. De spiegelreflexcamera (dslr) wordt op bepaalde fronten ingehaald door steeds beter wordende spiegelloze systeemcamera’s en de klassieke compactcamera is nagenoeg verdwenen – op exemplaren met een grote sensor of veel zoom na. Waar gaat het heen? Die vraag is lastig te beantwoorden, behalve op technologisch vlak. Zo zal ‘computational photography’, oftewel het op slimme wijze inzetten van rekenkracht, een steeds grotere rol gaan spelen bij de tot standkoming van foto’s. En denk aan lichtveldfotografie, fotograferen met meerdere lenzen tegelijkertijd en de mogelijkheden van 8k video. In deze lezing werpt Jeroen Horlings een blik in de toekomst, op basis van technologie die vandaag de dag al (bijna) beschikbaar is.

De sprekers:

Tom Meerman
Tom Meerman (1959) verdiept zich al ruim 35 jaar in de taal van de fotografie. Hij spreekt en openbaart over de mogelijkheden van de beeldtaal aan fotografen, studenten en liefhebbers. Vakmatig is hij tegenwoordig als straatfotograaf actief, naast zijn baan als manager bij de Nederlandse Fotovakschool.
Recent verscheen zijn boek De Culemborgers, een studie naar de compositie van Robert Franks’ The Americans. Van zijn hand is de katernenreeks Fotografie als taal, nrs.1-5 (verkrijgbaar bij Blurb.com).

Home

Rob Agterdenbos
Zelf fotografeer ik graag in een stedelijke omgeving. De randen van de stad, het tijdelijke gebruik van de ruimte, de pleinen en de mensen. Ik ben ook een bespreker van foto’s; een coach en een mentor voor fotografen die willen fotograferen van binnenuit. Wie ben je als fotograaf, waarom maak je de foto’s die je nu maakt en wat zou misschien een geschiktere richting zijn die beter bij je past? Als redactielid van InBeeld analyseer ik graag foto’s. Soms ben ik ook bestuurder. Van fotogroepen, van de landelijke gespreksgroep BMK en de Fotobond, van koepelorganisatie op het gebied van amateurkunst. In mijn dagelijks leven ben ik zelfstandige; manager en soms projectleider van projecten in de buitenruimte. Zoals woonwijken, parken en pleinen. En ooit ben ik opgeleid in de tuin- en landschapsarchitectuur.
http://robagterdenbos.nl

Jeroen Horlings
Jeroen Horlings is zelfstandig ondernemer, freelance IT journalist, semi-professioneel fotograaf en website-ontwikkelaar. Hij heeft een gezonde interesse in alles wat zich digitaal noemt, met technologie te maken heeft of een link heeft met computers. Hij schrijft voor een verschillende publicaties, waaronder Tweakers, Computer Idee, Computer!Totaal, Zoom en PC Active. Hij specialiseert zich vooral in fotografie en test al ruim tien jaar camera’s voor verschillende media. Ook is hij auteur van een twintigtal boeken, waarvan een het merendeel over fotografie gaat.
http://www.jeroenhorlings.nl

De data:

Foto-congres ‘Waar staan we met de fotografie’
Datum : Zaterdag 19 december 2015
Aanvang: 13.00 uur, het duurt tot ca. 17.00 uur
Zaal open vanaf 12.30 uur.
Locatie : CHV Cultuur Have Veghel
Zaal “Waslmalerij”
NCB Laan, Veghel
www.fotobond-brabantoost.nl/chv-de-noordkade/
Toegang: gratis
Inlichtingen: mailto:oostbrabant@live.nl

Kijk verder en kom luisteren!

De toegang is gratis voor iedereen, dus ook niet-bondsleden zijn van harte uitgenodigd!
Met vriendelijke groeten,
Arnoud Augustinus
Afd. NoordBrabant Oost v.d Fotobond
www.fotobond-brabantoost.nl
mailto:oostbrabant@live.nl
Volg je ons al op Social Media: www.facebook.com/FotobondBrabantOost en www.twitter.com/FB_BrabantOost ?
Deze activiteit is mede mogelijk gemaakt door een
provinciale subsidie van Kunstbalie te Tilburg

kunstbalie