Aanvraag meerjarige subsidie amateurkunst

De provincie heeft een nieuwe inschrijving geopend voor een 4-jarige subsidie amateurkunst. Zoals u wellicht nog bekend, is onze aanvraag 3 jaar geleden afgewezen.

Wij hebben ons als bestuur beraden om alsnog een nieuwe aanvraag te doen en daarin de overwegingen van de vorige jury mee te nemen. Op 7 mei jl. hebben wij als bestuur besloten om géén nieuwe aanvraag te doen. Daarbij hebben wij onder meer overwogen:

• dat het plan dat wij in 2017 hebben ingediend erg ambitieus was en ons heel veel werk zou bezorgen;
• dat een belangrijk deel van de ambities was gericht op nieuwe aanwas (jongeren e.d.) terwijl de afgelopen jaren is gebleken dat initiatieven in die richting geen of weinig succes hebben;
• dat ook is gebleken dat de aangesloten clubs niet zo zeer op uitbreiding van activiteiten zit te wachten;
• dat bovendien de nieuwe coalitie van het Brabants bestuur op 7 mei heeft afgesproken om in te zetten op beëindiging van subsidies voor amateurkunst en vrijetijdsbesteding;
• dat dit wellicht betekent dat een eventuele subsidie geen lang leven beschoren is;
• dat hiermee ook alle energie waarschijnlijk tot niets zal leiden.

Wij vertrouwen er op dat dit besluit aansluit bij de visie van onze leden en clubs.