Cursus ‘Ontwikkelen van beeldstijl’ binnen de fotoclub

peter van tuijlINSCHRIJVING GESLOTEN

Afdeling Brabant Oost wil fotobesprekers van de fotoclubs in de gelegenheid stellen hun kennis en vaardigheden te vergroten, gericht op het herkennen van de beeldtaalontwikkeling van de leden, dat kunnen verwoorden daarmee een stimulans zijn naar andere fotografen binnen de club. De cursus wordt verzorgd door Peter van Tuijl.
De cursus bestaat uit twee avonden in het najaar 2016 en naar behoefte een terugkomavond na een half jaar om ervaringen te kunnen delen.

Doel
Een vervolgcursus op ‘Fotobespreken’ waarbij het doel is:
• Kennis verwerven van genres en de betekenis van de beeldelementen binnen de genres.
• Kennis verwerven van beeldstijlen en het herkennen van (gehanteerde) beeldstijlen bij andere fotografen.
• Het onder woorden brengen van de kenmerken van beeldstijlen van fotografen in de club en hen helpen bij het reflecteren in de verdere ontwikkeling daarvan.

Voor wie
De deelnemers:
• Hebben de cursus Fotobespreken gedaan (of bezitten dezelfde kennis)
• Treden in de club zeer regelmatig op als leider van de fotobespreking
• Zijn bereid zich te willen verdiepen in andermans ontwikkeling
• Hebben de vaardigheid om anderen te laten reflecteren op hun werk
• Binnen de club een ‘zeker aanzien’ genieten en (sociaal) volledig geaccepteerd zijn.

Globale opzet
De cursus omvat twee bijeenkomsten van elk 2 uur en 30 minuten met evt. een vervolg na een half jaar.
In de cursus komt theorie aan de orde die zoveel mogelijk met praktische oefeningen wordt uitgevoerd. Op avond 1 komt aan de orde: beeldstijlen/beeldtaal, genres, beeldelementen, beeldelementen in relatie tot de genres, voorbeelden (onderzoeken) van fotografen binnen bepaalde genres. Op avond 2 komt aan de orde het zoeken naar aspecten van beeldstijl ontwikkelingen bij fotografen. We doen dit aan de hand van contactsheets van fotografen. Bovendien gebruiken we eigen werk en werk van fotografen uit de club. We besteden aandacht aan het verwoorden en reflecteren zodat we als leider van bespreekavonden daarmee ook (beter) uit de voeten kunnen.
Het aantal deelnemers is max. 20. Het heeft de (sterke) voorkeur dat de cursus per club door 2 (of 3) deelnemers wordt gevolgd. Belangrijk vanwege het landen van e.e.a. binnen de club, belangrijk voor de huiswerkopdrachten en belangrijk vanwege de reflectie op de club en het (eigen) handelen daarin.

De data zijn: 28 september en 9 november 2016 telkens op woensdag. Aanvang avond 19:00 tot 21:30 uur.

De cursus wordt gegeven in:
ECHOS Home ‘de Vrijheid’ (PMT)
Eindhovensedijk 33 5688 GN Oirschot.

Er is ruim voldoende parkeerplaats. Klik HIER voor routebeschrijving en parkeerplaatsen.

Kosten van de cursus zijn € 20,-. Betaling na bevestiging van de deelname door ons.