Prixels, verhaaltjes van Gio Buschman

Prixels  nr  4                          Expositie

 

Wij kunnen niet zonder, wij willen exposeren, exposeren moet, al is het maar eens per jaar.   In het jaarprogramma heeft het een prominente  plaats . Nu is het zover. Maanden vooraf zijn  discussies gevoerd over wat wel en niet “kan” . Het draaiboek is tot in details geactualiseerd, mailing naar collega-clubs   de deur uit, een affiche  ontworpen en gedrukt., het buurthuis  afgehuurd, de bar geregeld, materialen  aangesleept en  taken verdeeld als betreft het een militaire oefening. De prints voorzien van een doordacht  passepartout, nog een maal proefdraaien van de AV-presentatie,  de   inrichting en belichting getest.  Na een gezellig samenzijn met familie en een woordje van de voorzitter   kan de deur open en het publiek naar binnen. En dan begint het. Dit is waar je voor staat : abstract of herkenbaar, kleur of zwart-wit, vervreemdend of realistisch,  gewoon “mooi” of confronterend, een beetje als jezelf…  Laat ze maar komen:  je buren en familie, kollega’s en vrienden,  concurrenten en  bewonderaars, bobo’s en de krant, het Grote Publiek.  Vaag knaagt expositiegevoel : voor wie doe ik dit eigenlijk ?  Wil ik de bezoekers teasen of is dit toch  wel degelijk : kunst ?

Ik fiets 2 weken daarvoor met een fietstas vol affiches  langs  buurthuizen,  winkel- en gezondheidscentra. Komt het zien, zegt het affiche in kleurige letters ,  wij zullen u – zeer ge-eerd publiek – eens een fotografisch poepje laten ruiken!        Zo stap ik op een middag met mijn affiches de grote  zaal binnen van een buurthuis waar zo’n 20 ouderen stil zit te kaarten,  te breien en te kletsen aan de  tafeltjes. Alle ogen richten zich op mij. Achter de bar staat een dame van rond de 40, hoogblond opgestoken haar,  veel goud- en zilverwerk aan oren, pols en vingers, roze  legging die te heet gewassen is.  Haar rechter hand houdt  de tap  teder omklemd,  aan de bar zitten twee mannen aan het bier.      De dame hoort mijn betoog beleefd aan, neemt het affiche belangstellend in ogenschouw en verdwijnt ermee naar een ruimte achter de bar. Een van de twee mannen richt zich tot mij. “Waar gaat dat over ?”  lalt hij.  Ik  denk even over mijn antwoord. ” Wij houden een expositie”, zeg ik,  “Mooie foto’s, zeg maar : kunst ! “.

De man staart  voor zich uit, veegt het schuim van zijn bovenlip   en roept dan met een breed gebaar naar de zaal:   “Dan ben-de hier aan het goeie adres ,       dit is allemaal kunst wa ge hier ziet :  kunst-gebitte,  kunst-heupe , kunst-knie-e”  Hij schatert het uit en neemt nog een slok van zijn bier…

GIO

Wil je reageren op dit verhaal? Gio zit reacties graag tegemoet via giobuschman@hotmail.com

Mentoraat met Peter van Tuijl krijgt vervolg

Dit mentoraat is volgeboekt.

Aanmelden is niet meer mogelijk

Omdat het mentoraat met Peter van Tuijl vroegtijdig volgeboekt was gaan we dit mentoraat in september herhalen.

De data daarvoor zijn al gereserveerd.

 

Het enige verschil is dat we nog niet weten of er ’n expositie van komt.

 

De data zijn:

28-9, 19-10, 23-11-2015

11-1 en 22-2-2016 telkens op maandag. Voorlopig ’s avonds.

Meer info: Aankondiging

indien u reeds aangemeld bent staat u inmiddels op de wachtlijst!

 

 

5-3-2014 Lezing Martijn van de Griendt

Lezing: Martijn van de Griendt
Donderdag 5 maart 2015griendr
bij Galerie Pennings in Eindhoven

Documentair fotograaf Martijn van de Griendt (Eindhoven 1970) is vooral bekend van zijn foto’s over jeugdcultuur. Vorig jaar was zijn expositie Forever Young te zien in de Kunsthal in Rotterdam. Ook verscheen er een boek met dezelfde titel. ‘Je ziet dat jongeren altijd geraakt worden door relaties, liefde, onzekerheid.’ Dat is van alle tijden. Van de Griendt wil vooral de zoektocht naar een eigen identiteit en de kwetsbaarheid vastleggen.

Hij zal ook over zijn andere projecten vertellen.

Na zijn opleiding aan de School voor Journalistiek in Utrecht studeerde hij fotografie aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag. Van de Griendt is een mensenfotograaf. Zijn werk wordt wel vergeleken met dat van Ed van der Elsken.
Naast zijn documentaire werk maakt Van de Griendt ook portretten. Hij heeft een aantal boeken op zijn naam staan en won diverse prijzen in verschillende categorieën van de Zilveren Camera.

De lezing wordt georganiseerd door Fotografie Stichting Zuid Nederland en wordt gehouden op donderdag 5 maart 2015 bij:

Galerie Pennings

Geldropseweg 61B (eerste etage)

Eindhoven.

Ontvangst vanaf 19.45 uur, aanvang 20.00 uur. (kosten € 7,50 inclusief koffie/thee). U kunt zich hiervoor aanmelden via info@fotosz.nl. Voor meer informatie zie www.fotosz.nl.
info@fotosz.nl www.fotosz.nl

Over foto’s gesproken / Hans Brongers en Simon Ophof

Informatie over het boek “Over Foto’s Gesproken”

OverFotosGesproken1Voor leden van de Fotobond: Je kunt het boek uitsluitend bestellen door € 19,00 over te maken op rekeningnummer: NL65 RABO 0176 9715 05.
Onder vermelding van ‘Over foto’s gesproken’ én je Bondsnummer! (Dit laatste is mede noodzakelijk voor de verzendgegevens!)

Voor niet-leden:  Je kunt het boek uitsluitend bestellen door € 25,00 over te maken op rekeningnummer: NL65 RABO 0176 9715 05. Onder vermelding van ‘Over foto’s gesproken’ én je adresgegevens!

Voor verzending naar België en Duitsland: Je kunt het boek uitsluitend bestellen door € 33,50 over te maken op rekeningnummer: NL65 RABO 0176 9715 05 (BIC: RABONL2U). Onder vermelding van ‘Over foto’s gesproken’ én je adresgegevens!

Jaarthema en mentoraat 2015 bekend.

Zoals al enkele jaren de gewoonte is kiezen we wederom ’n jaarthema.

Het thema voor 2015 zal zijn: “Werken aan Jezelf”.

Het thema sluit goed aan bij eerdere jaarthema’s en beoogt de persoonlijke ontwikkeling van de (amateur)fotograaf.

 

Gedurende het jaar zullen er ’n aantal activiteiten zijn die aansluiten op dit thema.

 Allereerst starten we met de aankondiging van ons jaarlijks afdelingsmentoraat.

Dit jaar onder leiding van Peter van Tuijl. Klik HIER voor de website van Peter Peter

Klik HIER voor meer informatie over het mentoraat.

U kunt u weer beperkt aanmelden.

We starten in september met ’n extra groep van max 12 personen dur wees er snel bij.

Vul onderstaande gegevens in.

 

 

De volgorde van binnenkomst is als eerste bepalend voor plaatsing.

Ook proberen we ’n aantal nieuwe deelnemers welke nog nooit ’n mentoraat bij ons volgden te plaatsen.

Dit doen we omdat we uit ervaring weten dat historische deelnemers, wegens de hoge populariteit van deze mentoraten, er als de kippen bij zijn om aan te melden.

 We vragen hiervoor begrip maar laat dit je er niet van weerhouden je aan te melden als je graag mee doet.

Stuurgroep afdeling Brabant Oost.

 

Foto bespreken in clubverband (vervolg)

over-fotos-gesprokenZoals u weet heeft de Fotobond Brabant Oost de stimulering van de kwaliteit in de aangesloten fotoclubs hoog in het vaandel staan. Dit wordt bijvoorbeeld ondersteund met onze jaarlijkse cursus ‘foto bespreken’ die al door een flink aantal fotografen is gevolgd.

Om dit een nieuwe impuls te geven hebben we een leuke vervolgstap ingericht. Één van de docenten van de cursus, Jan Kok, hebben wij bereid gevonden om in alle clubs een avond te begeleiden als opvolging van de cursus. Dit kan dan op een reguliere clubavond binnen uw club.

We hopen dat u deze mogelijkheid aangrijpt om een nieuwe stap te zetten binnen de club.

Voor meer informatie klik hier.

Boek ‘Over Foto’s gesproken’ weer beschikbaar!

over-fotos-gesproken

Het boek “Over foto’s gesproken” is weer verkrijgbaar!

Voor leden van de Fotobond is de prijs € 19.00. Te betalen uitsluitend op rekeningnummer 17.69.71.505. Bij betaling ook het Bondsnummer vermelden. Dat is mede noodzakelijk voor de verzending!
Voor niet-leden is de prijs € 25,00.
Bij betaling adresgegevens vermelden!